logo-black

اخبار

شرکت كشت و صنعت امام خميني(ره)

غزه تنها نیست

مدیر عامل و کارکنان شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) در حمایت از مظلومیت فلسطین روز سوم آبان ماه در میدان مولوی اهواز گردهم آمده بودند و این فریادشان به خروش کارون پیوست و به گوش جهانیان رسید: «غزه تنها نیست».
1402-08-04 04:32:17

در سومین روز از دومین ماه پاییزی، مسیرهای منتهی به میدان مولوی، مملو از مردمانی بود که با شور و شوق آمده بودند تا بگویند که «نسل قاسم»، همدل و یکصدا، ذرّه‌ای در حمایت از مردم فلسطین درنگ نخواهند کرد.

در این اجتماع بزرگ، خانواده بزرگ کشت و صنعت امام خمینی(ره) همگام با سایر اقشار، با گام‌‌هایی استوار و مشت‌‌هایی گره کرده، فریاد مرگ بر صهیونیسم سردادند و بانگ مظلومیت فلسطین را فریاد زدند و اقدام وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی را محکوم کرد.

آمده بودند تا بگویند نام حاج قاسم با قدس گره خورده و پس از گذشت چند سال، هنوز داغ او گوشه قلب‌هایشان سنگینی می‌کند اما یقین دارند که خون‌بهای فرمانده قدس، فتح قدس خواهد بود.