logo-black

اخبار

شرکت كشت و صنعت امام خميني(ره)

بازدید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره)

رضا کیانی نیا ریاست دانشگاه آزاد شهرستان شوشتر در این بازدید بر تقویت و گسترش همکاری های فی ما بین دانشگاه و شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) با تکیه بر تحقیقات و پژوهش های کاربردی و دانش بنیان، تاکید کردند.
1402-07-27 05:39:34

صبح روز چهارشنبه 26 مهر، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید، مدیر عامل و مدیران و کارشناسان شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) گزارشی از فعالیت های انجام شده در این شرکت را ارائه کردند و درادامه از کارخانه تولید شکر، کارخانه اسانس، و کارخانه کود فسفات بازدید نمودند.
رضا کیانی نیا ریاست دانشگاه آزاد شهرستان شوشتر در این بازدید بر تقویت و گسترش همکاری های  فی ما بین دانشگاه و شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) با تکیه بر تحقیقات و پژوهش های کاربردی و دانش بنیان، تاکید کردند.
وی در پایان افزود:مدیر عامل شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره)  با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه توانسته تحول و گامی بزرگ را در راستای  اشتغال جوانان منطقه و شهرستان  با ایجاد کارخانه های جدید فراهم کند و همچنین موجب افزایش پوشش سبز و جنگل های دست کاشت اکالیپتوس، که لبیک به فرمان مقام معظم رهبری برای  حفظ و توسعه محیط زیست است رامحقق نماید.