logo-black

اخبار

شرکت كشت و صنعت امام خميني(ره)

مجتمع ورزشی شهرک دانیال، نوید بخش توسعه فعالیت های ورزشی و ارتقای سلامت

مجموعه ورزشی شهرک دانیال در زمینی به وسعت 850 متر مربع و زیر بنای 130 متر با هدف سرانه ورزشی احداث شده است.
1402-06-26 05:14:43

فرمانده بسیچ شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) گفت:مجموعه ورزشی شهرک دانیال در زمینی به وسعت 850 متر مربع و زیر بنای 130 متر با هدف سرانه ورزشی احداث شده است.این مجموعه ورزشی شامل دو سالن، سالن تیر اندازی و سالن چند منظوره می باشد، که زیر ساخت های آن انجام شده و بالغ بر 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.مرتضی چینی ساز افزود:چمن مصنوعی مجتمع ورزشی شهرک دانیال نیز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال افتتاح شد و در حال حاضر در سه نوبت کارکنان و ساکنین از آن استفاده می کنند.

وی در پایان گفت:از ابتدای تیر ماه استخر شهرک دانیال با توجه به فصل گرما و شور و اشتیاق کارکنان شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) و ساکنین شهرک برای شنا راه اندازی شد، که با استقبال چشمگیر و رضایت آنها همراه بود.

مجتمع ورزشی شهرک دانیال، نوید بخش توسعه فعالیت های ورزشی و ارتقای سلامت است.