logo-black

اخبار

شرکت كشت و صنعت امام خميني(ره)

آماده سازی ماشین های دروگر نیشکر برای فصل برداشت

هرساله با توجه به بهینه سازی ماشین آلات، برداشت سبز محصول نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
1402-06-20 11:12:22

با تلاش و توان متخصصین و مهندسین بخش تجهیزات کشت و صنعت  امام خمینی(ره)، ماشین های دروگر نیشکر طبق برنامه زمان بندی شده جهت بکارگیری در فصل برداشت نیشکر ،بازسازی و نوسازی شدند.

هر ساله پیش از آغاز فصل برداشت نیشکر در یک برنامه زمان بندی شده کار تعمیرات اساسی ماشین های دروگر نیشکر انجام می شود که امسال نیز همکاران پرتلاش این بخش، در شرایط سخت آب و هوایی عملیات بازسازی ماشین های دروگر را از تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه آغاز و  در تاریخ ششم مرداد ماه به پایان رسانند تا در روند برداشت محصول و تولید شکر وقفه ای ایجاد نشود.

خبر:محمد رمضان زاده
.