آگهی مناقصه عمومی شماره 8-1-111-98

شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) در نظر دارد بازسازي سوييت هاي مهمانسراي خود را به پيمانكار و يا شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا متقاضيان مي توانند با در دست داشتن سوابق كاري مرتبط جهت دريافت اسناد مناقصه و ارايه پیشنهاد قيمت حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار این آگهی به نشانی : شوشتر – بخش شعیبیه – شركت کشت و صنعت امام خمینی (ره) – مدیریت بازرگانی- اداره قراردادها و امور پيمانكاري مراجعه و یا با تلفن هاي 5 الي33137094-061 و نمابر 33137097-061 تماس حاصل نمايند .
ضمناً هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره)
 
 • سازمان ملي استاندارد
  سازمان ملي استاندارد
 • ايران كد

  گواهي عضويت در ايران كد

 • ISO9001-2015

  گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015

 • ISO14001-2015

  گواهينامه سيستم مديريت زيست محيطي ISO14001:2015

 • گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
  گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • پروانه اشتغال سازمان انرژي اتمي ايران
  پروانه اشتغال سازمان انرژي اتمي ايران
 • لوح تقدير مديريت HSEE برتر در سال 97 شوشتر
  لوح تقدير مديريت HSEE برتر در سال 97 شوشتر
 • لوح تقدير پژوهشگر برتر سال 97
  لوح تقدير پژوهشگر برتر سال 97
 • ثبت مركز كارآموزي بين كارگاهي
  ثبت مركز كارآموزي بين كارگاهي
 • لوح تقدير كاهش مصرف برق
  لوح تقدير كاهش مصرف برق
 • تنديس واحد نمونه صنعت سبز
  تنديس واحد نمونه صنعت سبز
 • لوح تقدير واحد نمونه صنعت سبز
  لوح تقدير واحد نمونه صنعت سبز
 • خط مشي سيستم مديريت يكپارچه IMS
  خط مشي سيستم مديريت يكپارچه IMS
 • ISO10015-1999

  گواهينامه سيستم مديريت كيفيت آموزش ISO10015:1999

 • 5S

  گواهينامه سيستم نظام آراستگي 5S

 • R&D

  گواهي عضويت در انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

 • مركز كارآموزي

  سند مركز كارآموزي جواركارگاهي/بين كارگاهي

 • تحقيق و توسعه

  پروانه تحقيق و توسعه